Мениджърски екип

Венцислав Бичаков

CEO

Цветелина Цонева

Мениджър човешки ресурси

Атанас Стоянов

Производствен директор

темплейт търговци

Ипек Гюнай

Търговски директор

Георги Димитров

Директор Маркетинг и Продажби

Неда Иванова

Мениджър Ключови Клиенти

Петя Николова

Мениджър ключови клиенти

Адриан Бичаков

Експорт мениджър

Лили Огнянова

Мениджър ключови клиенти

Биляна Музафирова

Експорт мениджър, френски пазар

Екип Фирмата