КАРИЕРА

В момента търсим опитен професионалист, който да се присъедини към нашия екип в ролята на КНИГОВЕЗЕЦ.

София, България

Пълен работен ден

Книговезки цех

В момента търсим опитен професионалист, който да се присъедини към нашия екип в ролята на ОБЩ СКЛАДОВ РАБОТНИК.

София, България

Пълен работен ден

Книговезки цех

В момента търсим опитен професионалист, който да се присъедини към нашия екип в ролята на ТЕХНОЛОГ ОПАКОВКИ.

София, България

Пълен работен ден

Администрация

В момента търсим опитен професионалист, който да се присъедини към нашия екип в ролята на РЕЗАЧ НА ПРАВ НОЖ, НОЖАР.

София, България

Пълен работен ден

Книговезки цех

В момента търсим опитен професионалист, който да се присъедини към нашия екип в ролята на ТЕХНОЛОГ-ПОЛИГРАФИСТ.

София, България

Пълен работен ден

Администрация