печатница Алианс Принтпечатница ТЕХНОЛОГИИ/ПРОДУКТИПОРЪЧКИ/ЗАПИТВАНИЯ за печатКОНТАКТ с печатница  Алианс Принт КОНТАКТ с печатница  Алианс Принт ПОРЪЧКИ/ЗАПИТВАНИЯ за печатEnglishGreek


12.07.2016
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „АЛИАНС ПРИНТ АДВАНС” 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001:„ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТОБЕНЕФИЦИЕНТ „АЛИАНС ПРИНТ“ ЕООД. От 20.06.2016 г. „АЛИАНС ПРИНТ“ ЕООД започна изпълнението на проект „АЛИАНСПРИНТ АДВАНС” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0496-С01 по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, Приоритетна ос 2:Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет зарастеж на МСП. Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на Оперативнапрограма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюзчрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 18 месеца, астойността на целия проект е в размер 2.485.000,00 лв., като безвъзмездната помощ е в размерна 869.750,00 лв., 35 % от допустимите разходи по проекта.Общата цел на проект „АЛИАНС ПРИНТ АДВАНС” е повишаване на капацитета за производствона канцеларски изделия от хартия и картон и засилване на експортния потенциал напредприятието АЛИАНС ПРИНТ ЕООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване.Специфичните цели на проекта са свързани с внедряването на съвременни технологии заорганизация и извършване на основните операции по изработка на канцеларските изделия накомпанията, което ще подобри производствения процес, като скъси веригата на изработка наизделията и повиши контрола на качеството, както и да подобри ресурсната ефективност иефикасност като се oптимизира разходната норма на влаганите в производството ресурси –основни материали (различни видове хартия и картон), консумативи, ел. енергия, човекочасове,производствено време.Проектът ще се реализира чрез закупуване и внедряване в производството на новамногофункционална линия за сгъване, лепене, каширане, ламиниране и влагане, коятоимплементира най-новите достижения на техниката и разполага със съответните технологии запостигане на едно съвременно, конкурентно производство на АЛИАНС ПРИНТ ЕООД.Проект BG16RFOP002-2.001-0496-С01 „АЛИАНС ПРИНТ АДВАНС”, финансиран от Оперативнапрограма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”2014-2020,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържаниетона документа се носи от „АЛИАНС ПРИНТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документотразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


26.11.2012
XXXI Софийски международен панаир на книгата - 2012 г. 

Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да Ви поканим на XXXI Софийски международен панаир на книгата - 2012 г. Изложението ще се проведе от 4 до 9 декември в Националния дворец на културата. Почетен гост тази година е Унгария.

Ако искате да се запознаете по-добре с нашата печатница заповядайте на нашия щанд номер 211, който се намира на ет.2. Ще се радваме да ви видим там.

http://www.facebook.com/#!/events/353996528029981/

 


15.06.2012
Щанца за топъл печат и преге TYML 750A В началото на пролетта, фирмата се сдоби с нова щанца за топъл печат и преге. 

За да предложим на нашите клиенти нещо различно и уникално във визията на техните продукти, Алианс Принт закупи автоматична машина за преговане, рязване и щанцоване. Функциите на машината включват редица операции, като топъл печат, преге, биговане Максималнта скорост е от  2500 листа/ час. Работи и с различни видове хартии, картони, полиетиленови филми и други, с размери:

максимаен размер на листа 750 х 560 мм;

минимален размер на листа 280 х 220 мм;

максимален размер на печат  700 х 500 мм

максимален размер на щанцоване 700 х 500 мм


20.10.2011
Най-новата придобивка на печатница Алианс Принт е машина за лепене на кутии- Escomat- D24A. С обогатяване на машинната база на Алианс Принт, се надяваме да дадем възможност на клиентите да получат всичко от което имат нужда на едно място. 

Алианс Принт разшири предлаганото многообразие от довършителни процеси, с още една машина. В началото на септември бе инсталирана машина за лепене на кутии, с максимална скорост от 1200 бр./час, минимален размер 200 х 180 mm и максимален размер от  875 х 425 mm. С тези характеристики Escomat позволява изработването на различни видове етикети, пирамидки и разбира се кутии.


20.10.2011
Печатницата разшири обхвата си на работа с още една нова машина- машина за концево шиене Ventura 3215. Пускането и в експлоатация стана в началото на лятото . 

Машината за концево шиене  книговезва с конец наборни коли на книжни тела с твърда и мека подвързия като книги, каталози, списания, учебници, тефтери и мнго други. Тя дава възможност за изработване  на тела с голям обхват от формати. С Ventura могат да бъдат обработвани различни видове коли с максимална скорост и то с най-високо качество на скрепване. Максимална скорост на машината е 200 удара /мин, с минимален размер от 120 х 80 mm и максимален размер 510 х 320 mm. С внедряването на тази машина Алианс Принт ще предложи на своите клиенти още един елемент в довършителните си процеси, който ще повиши производителността на висококачествени книжни тела.


19.09.2011
В началото на месец август "Алианс Принт" се сдоби с нов софтуерен пакет, улесняващ клиентите от страна на предпечатната подготовка. 

„Алианс принт” въведе в експлоатация нов софтуерен пакет, подобряващ работния поток в предпечатната подготовка. Софтуерът е разработка на компаниятя KODAK, която е водеща в предлагане на решения за предпечатни процеси. Файловете се обработват с KODAK Prinergy, който е един от най-мощните и с най-богати възможности RIP-софтуери. Клиентите „Алианс принт” вече могат да използват интернет портала KODAK InSite (http://insite.alliance-print.com/), през който могат да качват файлове за печат. С предлагания от софтуера богат набор от средства за проверка, преглеждане и одобрение на файловете, клиентите на „Алианс принт” могат да бъдат много по-сигурни в крайния резултат от нашата обща работа. Като една от водещите български печатници ние ще продължаваме да предлагаме на нашите клиенти все по-добри и модерни решения в областта на полиграфията


25.02.2011
В края на месец февруари печатница Алианс Принт пусна в експлоатация най-модерната до този момент печатна машина в България 

Новата целоформатна осемцветна машина Komori Lithrone S40P разполага с всички високотехнологични решения въведени в полиграфическата изработка: Системи за увеличаване на производителността позволяващи напълно автоматизирано извършване на подготовката на машината (миене, смяна на пластините, предварителното намастиляване и др.); най-съвременните автоматични системи за контрол на качеството и управлението на цвета, както и висока скорост на печат едновременно и от двете страни на листа, благодарение на уникалния, доказал се на пазара обръщателен механизъм, който позволява стабилност на печата, както и прецизност и повтаряемост на изображението при ниски и високи тиражи и скорости. Така капацитета на печатницата за производство на списания, книги, плакати, листовки, брошури, каталози и други рекламни продукти се увеличи многократно.


11.01.2011
Печатница Алианс Принт увеличи производствената си гама, като стартира производството на вестници 

Точно една година след обявяването на споразуме- нието за стратегическо партньорство между Икономедия АД и Алианс Принт ЕООД, бе обявено оттеглянето на Икономедия АД от печатарския бизнес, като ролният печат (за производство на вестници) притежаван от компанията се прехвърля към дългогодишния партньор на Икономедия АД - Алианс Принт ЕООД. С това придобиване Алианс Принт ЕООД разшири значително портфолиото от услуги, които предлага. Сделката създава предпоставки за подобряване на бързината, комплексността, качеството и ефективността на обслужването на клиентите. "Тази сделка ни извежда на челни места в печатарския бизнес" коментира Венцислав Бичаков, собственик и изпълнителен директор на "Алианс принт".


24.09.2010
Печатница Алианс Принт обяви своите бъдещи намерения за понататъчно развитие 

Нов акцент в развитието на фирмата ще бъде засилването на успешните контакти с международни клиенти.Към настоящия момент фирмата успешно обслужва клиенти от Германия, Дания, Италия, Франция, Холандия, Испания, Съединените щати, Франция и др.

 


11.01.2010
Печатница Алианс Принт удвои производствените си мощности за изработка на списания, каталози рекламни материали и книги 

В средата на месец Януари Печатница Алианс принт придоби листовото производство на Печатница Дружба АД. Споразумението за стратегическо партньорство между Икономедия АД и Алианс Принт беше финализирано в на 11.01.2010 г.


© 2016 Алианс Принт - печатница.Всички права запазени
уеб дизайн www.irisvisia.com
програмиране www.bulsite.net